Reform Egyház

Reform Egyház


Békesség Istentől!Ismerjen meg minket

Rólunk

refomr_ablak.pngEgyház által kitűzött célok megvalósítása, ennek megfelelően az egyesület tagjai a reform egyház A PROTESTÁNS HITELVEK SZERINTI hitelvek szerinti élet megvalósítására törekszenek, amely hitelvek az Egyesület alapszabályában a következők szerint kerülnek rögzítésre:

- Az Egyesület tagjai a Bibliában, az egyetemes egyházi hitvallási iratokban és a reformáció elveiben megfogalmazottak szerint élnek. Gyakorolni és hirdetni kívánják azokat az erkölcsi értékeket, melyek a Tízparancsolatban és az egyetemes erkölcsi értékekben megfogalmazottak. Közösségi alkalmaikat ennek szellemében szervezik, gyakorolják. Az Egyesület és tagsága hangsúlyt fektet a családok keresztyén szellemiségben való nevelésére, oktatására, valamint a nemzet életének keresztyén alapokon való jobbítására. Hitet akarunk ébreszteni a létbizonytalanságban élőkben. Meg akarjuk éreztetni ezekkel az emberekkel is a „krisztusi hit életerejét.” Az emberi élet területei reformálásra szorulnak, melyért az Egyesület tagjai életpéldával járnak elöl. Az embereknek vissza szeretnénk adni a keresztyén hit igazságaiban való reménységet, melyben meglelhetik hivatásukat, életcéljukat a világban. Mindezekért a célokért a következőket tesszük: - Kulturális rendezvények szervezésével, elméleti és gyakorlati alkalmakat szervezünk azért, hogy az emberek testi-lelki egészséggel végezhessék munkájukat.
- A közösségi, kulturális, egészségügyi-és szociális ismeretterjesztő rendezvények szervezése, lebonyolítása, támogatása.
- Az ifjúság, de más korosztályok számára is biztosítjuk, támogatjuk, a hasznos szabadidejük eltöltését.
- A rendezvények illő helyszínének biztosításához díszterem és kiszolgáló helyiségek kialakítása, megvalósításuk támogatása. - Másokat vigasztaló, keresztyén lelkületű, gondozó- segítő szolgálat létrehozása és működtetése.
-A hitéleti tevékenység végzéséhez és annak tanulmányozásában jó előmenetelre szert tett szakembereket, theológiai végzettségű lelkészt (papot) hívunk meg a szabad vallásgyakorlás érdekében, az istentisztelet, a lelki gondozás, vallási szolgálatok vezetésére.
-Az Egyesület támogatást nyújt mindazon szervezeteknek, és támogatást fogad el mindazon szervetetektől, azokkal együttműködve, akik céljaival egyező tevékenységet folytatnak.
-Az Egyesület a rendelkezésre álló anyagi forrásaiból, távolabbi célként szervezett formájú intézményi férőhelyekkel, rászorulók számára esélyegyenlőségüket segítő lehetőségeket biztosít.
-Az Egyesület a fenti célok megvalósításához szükséges tárgyi eszközökkel és a személyi feltételek megteremtésével is támogatást nyújt.

Alkalmaink


Istentisztelet

Minden vasárnap valamint nagy ünnepek első és másnapján a Székesfehérvár Nyitrai út 13.-ban
istentiszteletet tartunk 10 órai kezdettel.

Minden érdeklődőt szívesen várunk!

Biblia óra

Minden csütörtökön a Székesfehérvár Nyitrai út 13-ban
Biblia órát tartunk 16 órai kezdettel.

Minden érdeklődőt szívesen várunk!

Gyermek foglalkozás

Gyermekek Biblia foglalkozása külön megbeszélt időpontban.

Szigetiné László Erika kell keresni az alábbi mobiltelefon számon: 06 20 946 5968

                                                                Híreink

  2017.november 5-én 10-12 óráig szövő és agyagozó

      bemutató lesz gyerekeknek a Székesfehérvár

           Nyitrai út 13.alatti közösségi házunkban.

Korhatárra való tekintet nélkül  szeretettel várunk mindenkit.

--------------------------------------------------------------------

Új alkalom:

Gyermek művészeti műhely!

November 18-án 10-12 óráig ismét tartunk gyermek kézműves foglalkozást:

gyurmázást, szövést.

Korhatár nincs. A foglalkozást vezetők alkalmazkodnak a résztvevők életkori

sajátosságaihoz, alaptudásához.Terveink szerint , igény esetén a mostani játék       

komolyabb tanulási folyamattá változhat a későbbi rendszeres foglalkozásokon.            

Mindenkit szeretettel várunk! 


Felavatták a Reform Egyház új, Nyitrai úti otthonát

Egyházi célú közösségi házat avatott Székes- fehérváron a Nyitrai út 13. szám alatt a Reform Egyház. Az ingatlan Kovács Lászlóné adományának köszönhetően került az egyházhoz 2010-ben, majd négy év alatt, 2012 és 2016 között újították fel Szigeti Gyula építészmérnök tervei alapján. A közösségi házat vasárnap délelőtt istentisztelettel avatták fel.

Bővebben az alábbi linken:
http://www.szekesfehervar.hu/news/details/id/9303

Adventi kiállítás a Reform Egyház Közösségi Házában

Reform Egyház Közösségi Háza Kiállítás Ingyenes Az adventi istentisztelet után kiállítás nyílik a Reform Egyház Közösségi Házában Arany Gold Zoltán; Bauer István; Ecsedi Mari; Jónás Attila; Koppány Attila; Pinke Miklós; Paczona Márta; Péter Ágnes; Revák István; Szabó Noémi; Szegedi Csaba munkáiból

Megtekinthető: 2016.12.18 10:00 vasárnap – 2017.01.15 10:00

advenit_kiallitas.jpg

Közösségi házunk

reform1231.png
szekek.png

Elérhetőségek


E-mail cím:
reformegyhaz1@gmail.com

Levelezési cím:
8000 Székesfehérvár, Esze Tamás utca 2.

Közössági házunk címe:
8000 Székesfehérvár, Nyitrai út 13.